Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca 2012r. rozpoczyna świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych. Zainteresowanych podpisaniem umowy zapraszamy do biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sadownem, przy ul. Kuźnica 1.  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
(25) 675-32-04 lub (25) 675-32-40

Kierownik ZGK
Bogumiła Oniśk