Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sadowne Nr XXXIII/150/2017

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną 

od dnia 01 maja 2017r. obowiązują następujące stawki:

 

Taryfy za wodę

Grupa taryfowa

Woda

Opłata miesięczna

I Gospodarstwa domowe

3,07 zł netto 

+ VAT

2,10 zł netto

+ VAT

II Przedsiębiorstwa

3,12 zł netto

+ VAT

4,15 zł netto

+ VAT

III Użyteczność publiczna

3,07 zł netto

+ VAT

4,15 zł netto

+ VAT

 

Taryfy za ścieki

Grupa taryfowa

Ścieki

Odpłatność dostawców ścieków

Dopłata Gminy

I Gospodarstwa domowe

6,45 zł netto

+ VAT

4,05 zł netto

+ VAT

2,40 zł netto

+ VAT

II Przedsiębiorstwa

9,31 zł netto

+ VAT

6,91 zł netto

+ VAT

2,40 zł netto

+ VAT

III Użyteczność publiczna

8,26 zł netto

+ VAT

5,86 zł netto

+ VAT

2,40 zł netto

+ VAT