Taryfy wody

Taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 12.06.2018r. do 11.06.2021r. zgodnie z decyzją

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr LU.RET.070.1.76.2018.JB przedstawiają tabele poniżej:

 

Wysokość cen netto za dostarczoną wodę

oraz stawka netto opłaty abonamentowej

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkości cen i stawek opłat

w poszczególnych latach

12.06.2018 – 11.06.2019

12.06.2019 -11.06.2020

12.06.2020 – 11.06.2021

1

Grupa 1–              gosp. domowe

Cena wody (zł/m3)

3,07

3,18

3,25

Stawka opłaty abonamentowej

2,10

2,10

2,10

2

Grupa 2 - przedsiębiorstwa

Cena wody (zł/m3)

3,12

3,21

3,34

Stawka opłaty abonamentowej

4,15

4,15

4,15

3

Grupa 3 –

użyteczność publiczna

Cena wody (zł/m3)

3,07

3,18

3,25

Stawka opłaty abonamentowej

4,15

4,15

4,15