Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ścieków dowożonych

 


aryfy za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 12.06.2018r. do 11.06.2021r. zgodnie z decyzją

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr LU.RET.070.1.76.2018.JB przedstawiają tabele poniżej:

 

 

 

Grupa Taryfowa

 

 

od 12.06.2018

do 11.06.2019

 

 

od 12.06.2019

do 11.06.2020

 

 

od 12.06.2020

do 11.06.2021

 

I Gospodarstwa domowe -

cena ścieków (zł/m3)

6,45 zł

6,57 zł

6,71 zł

II Przedsiębiorstwa

cena ścieków (zł/m3)

9,31 zł

9,36 zł

9,52 zł

III Użyteczność publiczna

cena ścieków (zł/m3)

8,26 zł

8,37 zł

8,52 zł

       

* Do każdego metra sześciennego ścieków odprowadzanego siecią kanalizacyjną została ustalona dopłata przez

Gminę Sadowne w wysokości 2,40 zł netto, która pomniejsza odpłatność od mieszkańca ustaloną w taryfach

w okresie od 12.06.2018r. do 11.06.2019r. - Uchwała nr XLVI/232/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 29.05.2018r.