Cennik usług

Wycena wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dokonywana jest indywidualnie na podstawie dostarczonego projektu.

 

Ceny jednostkowe usług (ceny netto)

 

1. Plombowanie wodomierza w przypadku uszkodzenia lub zerwania plomby:

   - przy niezwłocznym powiadomieniu Zakładu przez odbiorcę – 40,00 zł

   - bez poinformowania Zakładu – 80,00 zł

2. Wstrzymanie i wznowienie dostawy wody na zlecenie użytkownika

    (zakręcenie i odkręcenie zasuwy) – 60,00 zł

3. Nadzór techniczny nad pracami wykonywanymi przez innych wykonawców przyłączy

     wodociągowych przyjmowanych do eksploatacji przez Zakład – 42,90 zł / godz.

4. Przyłącze wodociągowe

    -  podłączenie do sieci (wcinka) – 550,00 zł

    - montaż zasuwy domowej – 550,00 zł

5. Za demontaż i montaż układu pomiarowego celem sprawdzenia dotrzymywania

    parametrów technicznych 50,00 zł + opłata za badanie laboratoryjne wg faktury

6. Samochód dostawczy (usługa transportowa) – od 2,40 zł do 6,26 zł / km

 Nowe stawki obowiązują od 01 sierpnia 2021 r.