Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/101/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę, od dnia 01.05.2012r. będą obowiązywać następujące stawki:

2,69 zł + VAT za 1 m³ oraz opłata stała w wysokości 2,30 zł + VAT miesięcznie dla odbiorców indywidualnych,

2,65 zł + VAT  za 1 m³ oraz opłata stała w wysokości 6,10 zł + VAT miesięcznie dla szkół i przedszkoli,

2,78 zł + VAT za 1 m³ oraz opłata stała w wysokości  4,25 zł + VAT miesięcznie dla instytucji i firm.