Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem informuje,że

został wprowadzony

Uchwałą Nr XXXVIII/221/2022 Rady Gminy Sadowne

z dnia 10 marca 2022r.

nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie Gminy Sadowne

 

  * Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sadowne