Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków siecią kanalizacyjną i ścieków dowożonych

 


aryfy za wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 17.06.2021r. do 16.06.2024r. zgodnie z decyzją

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie nr LU.RZT.70.187.2021.DR przedstawiają tabele poniżej:

 

 

 

Grupa Taryfowa

 

 

od 17.06.2021

do 16.06.2022

 

 

od 17.06.2022

do 16.06.2023

 

 

od 17.06.2023

do 16.06.2024

 

I Gospodarstwa domowe -

cena ścieków (zł/m3)

7,18 zł

7,18 zł

7,18zł

II Przedsiębiorstwa

cena ścieków (zł/m3)

10,18 zł

10,18 zł

10,18 zł

III Użyteczność publiczna

cena ścieków (zł/m3)

9,11 zł

9,11 zł

9,11 zł