Zakład Gospodarki Komunalnej

w Sadownem

Wirtualne Biuro Obsługi

Certyfikat

Przydatne linki:

Statystyki

Użytkowników:
1
Artykułów:
47
Zakładek:
7
Odsłon artykułów:
247514

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia ścieków powstała w 2011 roku.

Do eksploatacji obiekt przekazano 01 września 2011r. Położona jest w miejscowości Sadowne na obszarze terenów rolnych.
Oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną o wydajności 320 m3/d, w tym 45 m3/d to ilość ścieków dowożonych. Ciąg technologiczny oczyszczalni składa się ze stacji przyjmowania ścieków dowożonych, zbiornika uśredniającego ścieki dowożone, pompowni głównej, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (automatyczne sito skratkowe, piaskownik pionowy), stacji biologicznego oczyszczania ścieków (dwukomorowy selektor, komora denitryfikacji/nitryfikacji, osadnik wtóry pionowy), stacji dmuchaw w budynku technicznym oczyszczalni, zbiornika magazynowego nadmiernego osadu oraz stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Oczyszczalnia ścieków zapewnia osiągniecie efektów zgodnych z wymogami określonymi w poniżej podanych rozporządzeniach:

  • w zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2009, nr 27, poz. 169).
  • w zakresie przeróbki osadów zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy wykorzystywaniu osadów na cele nieprzemysłowe (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zmianami).

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie mechaniczne – jest to wstępne oczyszczanie ścieków mające na celu zatrzymanie na sicie skratkowym wszystkich części stałych większych niż 3 mm. W ten sposób zatrzymane na sicie skratki są podawane do worka szczelnie podłączonego do instalacji. Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym  nie stwarza uciążliwości eksploatacyjnych.

Oczyszczanie biologiczne – ścieki mechanicznie podczyszczone odpływają do biologicznego oczyszczania, które zachodzi w reaktorze biologicznym. Są to jednostkowe procesy fizyczno – chemiczne i biologiczne: pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego (usuwanie związków węgla organicznego); proces nitryfikacji oraz denitryfikacji (usuwanie azotu); biologiczne częściowe usuwanie fosforu; sedymentacja (separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego).

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Kalendarz

loader

Lokalizacja